Beslenme

Her canlının hayatını sürdürebilmesi ve devam ettirebilmesi için beslenme zorunludur. Beslenme; sağlığı korumak, yaşam kalitesini yükseltmek ve geliştirmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini uygun miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için yapılan bir eylemdir.  Yaşamın her evresinde bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı olmak ve sağlığı devam ettirmek yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür.

Günümüzde obezite, diyabet, hipertansiyon, kanser, kardiyovasküler sistem hastalıkları kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde beslenmenin kilit rol oynadığı reddedilemez bir gerçektir. Kronik hastalıklar genellikle erişkin dönemde ortaya çıkar, ancak temelleri çocukluk ve gençlik yıllarında atılır. Beslenme kişinin kişisel verilerine göre değişiklik göstermektedir. Her dönemin kendine has beslenme şekli bulunmaktadır. Bu yüzden beslenme sadece yemek yeme olarak görülmemelidir ve gerekli önlemler erken yaşta alınmaya başlanmalıdır.

silakarabent_z2126087Beslenme